Kult

Cyprus Avenue

Sat 28 Sep 2019 (event has already taken place)
Doors: 6:00 pm
€40UWAGA !

KULT NA KONCERCIE W CORK !

ILO?? BILETÓW MOCNO OGRANICZONA!

NIE CZEKAJ A? B?DZIE ZA PÓ?NO !

UWAGA !

KULT NA KONCERCIE W CORK !

ILO?? BILETÓW MOCNO OGRANICZONA!

NIE CZEKAJ A? B?DZIE ZA PÓ?NO !

Od przesz?o 30 lat grupa za?o?ona przez Kazika Staszewskiego i Piotra Wietesk? nie traci na popularno?ci. Kolejne pokolenia s?uchaczy doceniaj? KULT za prowokacyjne, buntownicze teksty, charakterystyczne brzmienie i m?odzie?cz? zadziorno??. Od pocz?tku istnienia zespo?u powsta?o sporo piosenek, niektóre na fonograficzn? premier? czeka?y wiele lat, inne w ogóle nigdy nie pojawi?y si? na oficjalnych albumach zespo?u. Od samego pocz?tku antysystemowe teksty Kazika porusza?y wa?ne problemy zwi?zane z to?samo?ci?, wiar? czy porz?dkiem spo?ecznym, a jego charyzma przyci?ga?a na ka?dy koncert rzesze wiernych fanów.